Museum Dr8888

Museum Dr8888 is een museum voor moderne en hedendaagse kunst in het Friese Drachten. Aan de hand van een unieke collectie werken vertelt het museum verhalen die niet vergeten mogen worden. In het bijzonder hoe de internationale avant-garde begin twintigste eeuw via Theo van Doesburg en de gebroeders Rinsema naar Drachten kwam. Met een grote verzameling werken uit o.a. de kunstbewegingen Dada en De Stijl, maar ook het expressionisme en uitlopers van de Haagse School richt het museum zich vooral op de tijdsperiode tussen de twee wereldoorlogen: het interbellum. Fotografie Mark Sekuur, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

 

Audiotour Van Doesburg-Rinsemahuis