04. Beeld van de godin Fortuna

Je kijkt naar een marmeren beeld van Fortuna, een van de oudste Romeinse godinnen. Fortuna was een bijzonder belangrijke godin, aan wie veel macht werd toegekend. Fortuna houdt in haar linkerhand een hoorn des overvloeds. Zij kon namelijk zorgen voor vruchtbaarheid op het land, rijkdom, overvloed… Fortuin, zeg maar. Met haar rechterhand houdt Fortuna een scheepsroer vast, en dat roer rust op een wereldbol. De boodschap is dat zij het Romeinse volk en het rijk, dat over de wereld regeert, in de juiste richting stuurt. Maar Fortuna kon ook grillig zijn, nam men aan. Zij kon het lot ongunstig beïnvloeden of in een verkeerde richting sturen. Om dat te vermijden moest je haar gunstig stemmen: als individu, als groep én ook als overheid. Onder meer Julius Caesar en zijn adoptiefzoon Gaius Octavius, de latere keizer Augustus, pochten in de eerste eeuw voor Christus dat Fortuna aan hun kant stond, en dus niet aan die van hun politieke tegenstanders. Tijdens de burgeroorlogen die in hun tijd woedden richtten zij voor haar altaren, beelden en monumenten op. Zo werd Fortuna ook een politiek propagandamiddel.

Press play to start the audio from the beginning

Gallo-Romeins Museum

Ontdek het veelzijdige verhaal van de mens in de regio Limburg: van de prehistorie tot het einde van de Romeinse tijd. Maak kennis met de grote omwentelingen en kijk naar meer dan 2000 objecten uit de eigen collectie, mooi uitgelicht en gepresenteerd in een verrassende scenografie van Niek Kortekaas en De Gregorio & Partners