25. Lokaal X. Uitkijkpost

Lokaal X : Uitkijkpost . 1. De Kop van Pannerden die u hier recht vooruit ziet, zorgt voor een perfecte verdeling van het Rijnwater, in 2/3 naar de Waal ( rechts ) en 1/3 naar het Pannerdens kanaal links van u. In de 18e eeuw is deze splitsing tot stand gekomen. Het wordt gezien als het begin van Rijkswaterstaat, die landelijk voor water en verkeersstructuur verantwoordelijk is. Christiaan Brunings was hun eerste Topman en hij heeft deze speciale dam bedacht. Het wordt officieel Schephoofd genoemd en was gereed in 1784. Door de vele overstromingen in de rivieren in Nederland, was deze dam-regulering nodig. Het basisontwerp werd steeds verbeterd naar aanleiding van ervaringen bij hoogwaterperiodes. Tijdens de Franse Tijd, in 1798 , werd het huidige Rijkswaterstaat opgericht onder de naam Bureau voor den Waterstaat , tot het in 1848 zijn huidige naam kreeg. In lokaal 7 ( voormalig ziekenverblijf ) naast onze Receptie, vindt u meer informatie hierover in één van de filmboxen. 2.. De oude Rijnloop was verzand in een smalle Delta van Rijnstangen en daardoor onbevaarbaar voor de handelsschepen van de Hanzesteden op de route Alpen- Scandinavië. Daarom werd, tussen 1703 en 1707, het Pannerdens Kanaal gegraven om weer een begaanbare route te creëren. 3. Historisch gezien is Fort Pannerden het Vierde Strategische fort op het splitsingspunt van Rijn en Waal. De Romeinen hadden al Castellum Carvium ter bescherming van de splitsing. Toen, zo’n 7 km stroomopwaarts, in de huidige Bylanden, bij Tolkamer. De Limes ( Romeinse grens ) liep door de Rijn, en stroomt vanaf de Alpen tot de Noordzee. Dit was ook de Romeinse transportroute. In de Tachtigjarige oorlog was Schenkenschans ( nu Duitsland ) de machtige fortificatie, tegenover Tolkamer op de zuidelijke oever, boven Millingen aan de Rijn. De watersplitsing leidde de Rijnpoot van de rivier, langs Lobith, naar de voet van de Elterberg. Sterreschans met zijn Stenen Reduit (ronde verdedigingstoren), een Kruithuis en voorlaadkanonnen op de aardenwal , was vanaf 1742 de verdedigingstelling op de nieuwe splitsing van Waal en Pannerdens-Kanaal. De troepen van Napoleon veroverden in 1795 de schans wegens zijn strategische belang. Uiteindelijk het onovertroffen, vijf verdiepingen hoge, Fort Pannerden vermomd als Molshoop in het landschap.

Press play to start the audio from the beginning

Fort Pannerden Fort Verhalen is een belevingstocht , waarin historisch inzicht gegeven wordt over Fort Pannerden en zijn omgeving. p.s. fort verhalen online start met klik op foto 01.