17. Lokaal 15: Braga

Lokaal 15 : Braga. Er was één Rivier-Kanonneerboot gestuurd om de Landsgrens te bewaken, en in geval van gewapend conflict , vijandelijke scheepvaart te voorkómen. Hare Majesteits Braga werd tijdens de invasie op 10 en 11 mei 1940 zo zwaar beschadigd , dat zij moest terugtrekken van de grens bij Millingen en op een strandje bij het fort aan land werd gezet. De matrozen hebben zich met hun zware 127 mm mitrailleur bij de fort bemanning gevoegd. Samen haalden ze twee vliegtuigen neer , maar hun verweer mocht niet baten. Het pontveer was door de Braga-beschieting gezonken, maar de Duitsers wisten toch, later , verderop buiten het bereik van het fortgeschut de overkant te bereiken. Bovendien dreigde volledige vernietiging door een vliegtuigbombardement met zeven Stuka’s en een beschieting met zware Artillerie vanuit Doornenburg, op dit imposante fort. Het luchtafweergeschut was te gering om de open bovenzijde te beschermen. Daarom tekende de commandant op 11 mei 1940 om 19.30 uur de overgave. De manschappen van Fort Pannerden werden afgevoerd, onder achterlating van hun wapens. De Stuka’s bombardeerden later de stad Rotterdam Plat.De Duitse opmars was al tot de Grebbeberg bij Utrecht opgerukt en daar onverwacht tot staan gebracht. De Grebbenlinie ( in de Gelderse Vallei ) vormde drie dagen een geduchte hindernis voor de Duitse opmars naar de Noordzee. Ga nu naar het lokaal hiernaast en daar meteen de trap op.

Press play to start the audio from the beginning

Fort Pannerden Fort Verhalen is een belevingstocht , waarin historisch inzicht gegeven wordt over Fort Pannerden en zijn omgeving. p.s. fort verhalen online start met klik op foto 01.