19 Grafvondsten Meeuwen-Gruitrode

Drie vitrines, met de inhoud van drie graven uit de periode 450-350 voor Christus. Elk graf bevond zich onder een grote grafheuvel in Meeuwen-Gruitrode, in de Limburgse Kempen. Links zie je een groot koperen vat in emmervorm. In het midden staat een kleinere situla, het Latijnse woord voor zo’n vat. En rechts heeft het geribde koperen vat een cilindervorm. Er liggen ook fragmenten van paardentuig. Paarden waren altijd al een symbool van rijkdom. De drie vaten zijn gebruikt als urne. Vermoedelijk voor drie leden van één familie. Een grote grafheuvel, prestigieuze grafgiften: dit waren mensen uit de elite. Hun graf prijkte ook doelbewust op een opvallende plek: bij een kruispunt en een groot akkercomplex. Deze elite wilde zich laten zien. Vaten, zoals deze drie exemplaren, zijn gemaakt om er wijn in aan te lengen met water. Het geribde vat is een product uit het gebied van de rivier de Ticino, op de grens van Zwitserland en Italië. De twee situlae komen misschien ook daarvandaan, of uit de Duitse Moezelsteek. In elk geval uit gebieden waar Kelten woonden. Anders gezegd: een rijke familie in de Kempen heeft dit luxueus exotisch vaatwerk uit Keltisch gebied als urne gebruikt. De elite uit onze streken had dus nauwe contacten met Keltische elites. Wisten de nieuwe gebruikers dat dit oorspronkelijk mengvaten voor wijn zijn geweest?

Press play to start the audio from the beginning

Gallo-Romeins Museum

Ontdek het veelzijdige verhaal van de mens in de regio Limburg: van de prehistorie tot het einde van de Romeinse tijd. Maak kennis met de grote omwentelingen en kijk naar meer dan 2000 objecten uit de eigen collectie, mooi uitgelicht en gepresenteerd in een verrassende scenografie van Niek Kortekaas en De Gregorio & Partners