16. Jan Mensinga - Bacchus ca. 1960

Aan deze litho van Jan Mensinga is het talent van de meester-graficus te zien. Met een bewonderenswaardig gemak produceert hij een niet te stuiten stroom van etsen, litho’s, lino’s en houtsneden van hoge kwaliteit. Daarin combineert hij een rijke fantasiewereld met een grote ambachtelijkheid. Jan Mensinga schuwde het experiment niet en combineerde dikwijls meerdere technieken in een prent.Met diezelfde passie brengt Mensinga de door hem verbeelde personages tot leven. In zijn werk staat de mens centraal. Het zijn vooral markante cafébezoekers, dwaze koningen, buiksprekers en andere zonderlingen, die zijn fascinerende, maar ook angstaanjagende universum bevolken. Lichtvoetig en met humor verbeeldt hij sprookjes, spreekwoorden en gezegden. Ook illustreert hij een aantal boeken van onder andere Tsjechov, Rilke en Baudelaire, waaruit dezelfde voorkeur voor een zwaarmoedig surrealisme naar voren komt.De ets met het zelfportret, ook op deze wand, is ook van de hand van Jan Mensinga.

Press play to start the audio from the beginning

De Musea Zutphen – het Stedelijk Museum Zutphen en het Museum Henriette Polak - zijn gehuisvest in het 17e-eeuwse stadspaleis het Hof van Heeckeren. Geschiedenis, cultuurhistorie, beeldende kunst en actualiteit komen hier op verrassende wijze samen.