23. Kees Verwey - Stilleven met bloemen, 1969

Deze aquarel toont een kleurrijk stilleven, de specialiteit van Kees Verwey. In olieverf en aquarel maakte hij talloze stillevens van bloemen, maar vooral van zijn eigen atelier. Dit stilleven is opgebouwd uit uitbundig naast en over elkaar heen geplaatste vlakken en vlekken aquarelverf, hier en daar transparanter of juist extra aangezet. Alles is erop gericht een zo rijk en indrukwekkend mogelijk effect te bereiken. Het laat ook zien dat Kees Verweij zich telkens opnieuw verwondert over de onuitputtelijke kracht van de alledaagse werkelijkheid als inspiratie voor zijn werk. Zijn eigen omgeving, zijn atelier in Haarlem, was voor Kees Verwey een levenslange inspiratiebron. Zijn kunstwerken zijn oefeningen in aandachtig waarnemen. Zijn uitspraak “Kunst is spiegeling” heeft niet alleen te maken met die intense manier van observeren, maar verwijst ook naar zijn eigen leven. Alles wat hij aan levensbagage met zich meedraagt: zijn familie en afkomst, de rijke erfenis van de Hollandse kunsttraditie, zijn vroegere leermeesters en niet te vergeten, de kunst van zijn eigen tijd, weerspiegelen zich in zijn werk. Met een oeuvre dat bijna de hele twintigste eeuw omspant en de aansprekende dynamiek in al zijn werken, wordt Kees Verwey gerekend tot de grootste Nederlandse kunstenaars van de vorige eeuw.

Press play to start the audio from the beginning

De Musea Zutphen – het Stedelijk Museum Zutphen en het Museum Henriette Polak - zijn gehuisvest in het 17e-eeuwse stadspaleis het Hof van Heeckeren. Geschiedenis, cultuurhistorie, beeldende kunst en actualiteit komen hier op verrassende wijze samen.