10. De oudste foto van Nederland

Als u de lade opentrekt, ziet u een van de laatste bijzondere aanwinsten van het museum. Het is een reproductie van de oudste bewaard gebleven lichttekening, zoals een foto toen heette, die ooit door een Nederlander is gemaakt. Het origineel ligt in het depot. Deze kan bijna geen licht verdragen zonder te vervagen.De maker van de foto is de Zutphense apotheker Willem Hallegraeff. Hij maakte de foto op 25 november 1839. Drie maanden na de introductie van de fotografie in Parijs. Op de afbeelding ziet u een romantisch tafereeltje van een paar. De vrouw zit bij de ruïne van een oude stads- of kasteelpoort. Deze afbeelding is typerend voor de romantiek: de periode waarin de foto werd gemaakt. De techniek van deze foto noemen we zoutdruk en werkt als volgt: een vel papier wordt met een oplossing van zout bewerkt. Daarna wordt een oplossing van zilvernitraat op dit gezouten papier overgebracht. Het papier is nu lichtgevoelig, waardoor een foto kan worden gemaakt. Tot slot zorgt fixatie ervoor dat de foto langer kan worden bewaard. Druk op A voor het ‘Album Amicorum’ van Aarnout Jacobus van Eijndhoven.

A

Press play to start the audio from the beginning

De Musea Zutphen – het Stedelijk Museum Zutphen en het Museum Henriette Polak - zijn gehuisvest in het 17e-eeuwse stadspaleis het Hof van Heeckeren. Geschiedenis, cultuurhistorie, beeldende kunst en actualiteit komen hier op verrassende wijze samen.