05. Maan- en klaagbrief

Ziet u de tekstballonnen in deze maan- en klaagbrief? Vanwege het gebruik van de tekstballonnen wordt dit document beschouwd als het oudste stripverhaal van Nederland. De tekeningen in deze brief zijn een belangrijke bron voor de kleding van die tijd.Maar deze, voor ons, interessante historische informatie was niet de reden om de twee brieven te schrijven. Beiden zijn in 1493 gestuurd door Bernhard, graaf van Meurs, aan zijn oom, hertog Karel van Gelre. De bovenste tekst is een aanmaning. Bernard zit dan al twee jaar in gijzeling in Péronne, in Frankrijk. Terwijl de hertog had beloofd hem binnen twee maanden vrij te kopen. Bernard stelt in deze maanbrief een ultimatum van zes weken.De klaagbrief is twee maanden later geschreven. Bernard klaagt dat de hertog zich weinig van zijn maanbrief heeft aangetrokken. Hij verzoekt in zijn klaagbrief alle hoge heren om bij de hertog aan te dringen, de belofte na te komen en hem uit zijn gevangenschap te bevrijden.Bernard van Meurs werd in Frankrijk gegijzeld, in ruil voor de vrijlating van de hertog Karel van Egmond. Deze was door de Fransen krijgsgevangen en kon het losgeld van 80.000 goudguldens niet in één keer betalen. Ter compensatie ging Bernard van Meurs in gijzeling. Er werd een afspraak gemaakt over de betaling van het restant van het losgeld. De gijzelaar was daarna verlost. Zo’n gijzeling was toen een normaal gebruik. Bernard van Meurs kwam uiteindelijk pas vrij in het jaar 1500, nadat zijn zwager het losgeld had voorgeschoten. Druk op A om de tekening nader toegelicht te krijgen.

A

Press play to start the audio from the beginning

De Musea Zutphen – het Stedelijk Museum Zutphen en het Museum Henriette Polak - zijn gehuisvest in het 17e-eeuwse stadspaleis het Hof van Heeckeren. Geschiedenis, cultuurhistorie, beeldende kunst en actualiteit komen hier op verrassende wijze samen.