03. Glazen kralen

Deze glazen kralen zijn onderdeel van een ketting. De kralen zijn gevonden in een grafheuvel ten zuiden van Zutphen. In de wijk Leesten. Het is de oudste glasvondst in Nederland. De archeologen weten dat het glas uit Egypte of Syrië komt. In Noord-Italië zijn er kralen van gemaakt. Hoe zijn deze kralen in Zutphen terecht gekomen? Daarvoor moeten we de vroege geschiedenis in duiken. Naar de late Bronstijd, ongeveer 800 jaar voor Christus. De tijd van de jagers-verzamelaars is dan voorbij. Overal waren boerennederzettingen en uitgestrekte akkers. Door het wonen op een vaste verblijfplaats, was er meer aandacht voor het begraven van de doden. De as van een gecremeerd persoon werd in een urn bewaard en samen met een aantal geschenken of eigendommen van de overledene begraven. Om de grafheuvel heen werd een greppel gegraven om het grafmonument beter te accentueren. De archeologen denken dat deze ketting van een hooggeplaatste dame was. Vanwege de zeldzaamheid van het materiaal. Ook de bronzen kledingaccessoires die u in de vitrine ziet, lagen in dit graf. Samen met de kralen moet hier een rijk persoon gecremeerd zijn. Ze wordt daarom ‘de prinses van Leesten’ genoemd.

Press play to start the audio from the beginning

De Musea Zutphen – het Stedelijk Museum Zutphen en het Museum Henriette Polak - zijn gehuisvest in het 17e-eeuwse stadspaleis het Hof van Heeckeren. Geschiedenis, cultuurhistorie, beeldende kunst en actualiteit komen hier op verrassende wijze samen.