02. Wisselkies

Ziet u het hele kleine kiesje in de vitrine? Het is de wisselkies van een kind van ongeveer tien jaar oud. U vraagt zich misschien af waarom zo’n kies nu een topstuk in dit museum is. Het kiesje is zo bijzonder, omdat dit het oudste stukje mens is dat ooit op het vasteland van Nederland is opgegraven. Stelt u zich eens voor dat er meer dan 10.000 jaar geleden al mensen in Zutphen waren. Hier begint het verhaal over de mens in Zutphen. Het kind maakte deel uit van een groep jagers-verzamelaars. Zij sloegen hun kamp op in de omgeving van Zutphen. Het is bekend dat jagers-verzamelaars door een groot gebied trokken, op zoek naar voedsel. Door het warme klimaat en de vele riviertjes rondom Zutphen, moet het een luilekkerland zijn geweest voor de eerste mensen in dit gebied.Op de plaats van de wisselkies zijn ook botten gevonden van onder andere edelherten, reeën, oerrunderen en everzwijnen. De vuurstenen werktuigen die u in de vitrine ziet, werden gebruikt om dit wild te vangen en te bewerken.

Press play to start the audio from the beginning

De Musea Zutphen – het Stedelijk Museum Zutphen en het Museum Henriette Polak - zijn gehuisvest in het 17e-eeuwse stadspaleis het Hof van Heeckeren. Geschiedenis, cultuurhistorie, beeldende kunst en actualiteit komen hier op verrassende wijze samen.