06 Van Heek-gang

Deze gang is geheel gewijd aan de familie Van Heek. Jan Herman van Heek stamde uit een geslacht van textielfabrikanten in Enschede. Zijn overgrootvader was daar al in de 18de eeuw ‘textielfabriqueur’. Ook zijn grootvader, vader, ooms en al zijn broers zaten in de textiel. En omdat in Enschede de regel gold ‘textiel trouwt textiel’ was hij ook nog eens verwant met vrijwel alle textielfamilies in Twente. Familie was dus heel belangrijk voor Van Heek die zelf met zijn vrouw Annetje zes kinderen kreeg. Het gezin Van Heek woonde tot het einde van de Tweede Wereldoorlog in hun huis nabij Enschede. Tijdens de feestdagen, Kerstmis, Pasen en Pinksteren en de vakantieperiodes verbleef de familie op Huis Bergh. Ze gingen altijd met veel plezier naar het kasteel toe. Pas in 1945 ging de familie permanent in het Huis Bergh wonen. Een jaar later droeg Jan Herman het kasteelcomplex met tientallen andere gebouwen, landerijen en bossen, de kunstinventaris en het archief over aan de Stichting Huis Bergh. Deze Stichting kreeg als doel om het kasteel met de verzamelingen en de bijbehorende bossen te bewaren voor de gemeenschap.

Wilt u meer weten over de grote brand van 1939, kies A. Wilt u meer weten over de verschillende passies van Jan Herman van Heek, kies B

AB

Press play to start the audio from the beginning

Kasteel Huis Bergh

Kasteel Huis Bergh heeft een lange bouwgeschiedenis en kende veel verschillende bewoners. Het was lange tijd het stamslot van de machtige heren en graven van den Bergh. In 1912 kocht Jan Herman van Heek het kasteel. Hij verzamelde er een voor Nederland unieke kunstverzameling. Ook mogelijkheid tot feesten en logeren!