02 Jan Herman van Heek en zijn vrouw

De portretten die u hier aan beide zijden van de boog ziet zijn van Jan Herman van Heek en zijn vrouw Anna van Heek-van Wulfften Palthe. Zij hangen op deze prominente plek in het kasteel omdat ze heel belangrijk zijn geweest voor het behoud van dit kasteel. Jan Herman van Heek was een textielfabrikant uit Enschede. Hij kocht in 1912, op 38-jarige leeftijd, het toen erg verwaarloosde Huis Bergh met de bijbehorende bossen en landerijen. Hij wilde er het tweede gedeelte van zijn leven doorbrengen. Jan Herman zag ook de schoonheid van de omliggende natuur, hij wandelde graag, tekende onderweg en hield van de jacht. In hetzelfde jaar dat hij Huis Bergh kocht, ontmoette hij de achttienjaar jongere ‘Annetje’. Het jaar erop trouwden zij. Na verwerving van het kasteel herstelde Van Heek het langzamerhand in zijn middeleeuwse glorie. Hij maakte van het kasteel het cultuurhistorisch en natuurlijk monument dat het vandaag de dag nog steeds is. Behalve dat hij Huis Bergh weer nieuw leven in blies, zette Jan Herman van Heek zich ook in voor de natuurbescherming en monumentenzorg in Nederland. Een groot mecenas zou je kunnen zeggen.

Wilt u meer weten over Jan Herman Van Heek en de natuurbescherming en monumentenzorg in Nederland, kies A

A

Press play to start the audio from the beginning

Kasteel Huis Bergh

Kasteel Huis Bergh heeft een lange bouwgeschiedenis en kende veel verschillende bewoners. Het was lange tijd het stamslot van de machtige heren en graven van den Bergh. In 1912 kocht Jan Herman van Heek het kasteel. Hij verzamelde er een voor Nederland unieke kunstverzameling. Ook mogelijkheid tot feesten en logeren!