Na deze Vikingaanval voerde de Zutphense bestuurder graaf Everhard van Hamaland een succesvolle tegenaanval uit. De Vikingen werden verdreven. Als snel werd een sterke verdedigingswal met een diepe gracht om de verwoeste nederzetting aangelegd. Deze ringwalburg werd een blauwdruk voor het middeleeuwse en het huidige Zutphen. Want het centrale plein en de vele straten die toen zijn aangelegd, bestaan nu nog steeds. Zo ligt de Vikingaanval eigenlijk aan de basis van het huidige Zutphen. Kijk eens naar de impressie van de Zutphense ringwalburg. U ziet dat de ringwalburg strategisch op het uiterste puntje van de landtong ligt. Daar waar de rivieren de Berkel en de IJssel samenvloeien. Zo kon men de vijand van alle kanten zien aankomen. Op de achtergrond zijn in de bossen rookpluimen te zien van de houtskoolproductie. In het centrum liggen aan het plein een tufstenen kerk en een grafelijke houten zaal. Op de plaats van deze kerk is later de Sint-Walburgiskerk gebouwd. Dit is de grote kerk tegenover het museum.

Back to start