Deze klaroen draagt de vele sporen van kogelinslagen en getuigt zo van een tragische en tegelijk heldhaftige daad. De klaroen behoort toe aan soldaat Leon Mollet. De verschillende deuntjes die hij op het strijdveld speelt, staan telkens voor een ander bevel. Vreemd dat in de moderne communicatie van de Eerste Wereldoorlog bevelen nog steeds gegeven worden aan de hand van zo’n eenvoudig instrument. Klaroenspelers als Leon Mollet zitten in een lastige positie: door hun instrument boven te halen, verklappen ze hun exacte positie aan de vijand. Mollet sterft tijdens de laatste weken van de oorlog, op 15 oktober 1918.

Back to start